За нас

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 50 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел със стаи със самостоятелен санитарен възел, 1 телевизионна зала, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции. Тя се използва за нуждите на учебния процес на Департамента, а в летния сезон част от хостела се предоставя за почивка на външни летуващи.

Актуално от ДИКПО
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” [Още]
 • ДИКПО организира квалификационен курс за учители на тема Анализ на данни с електронни таблици -07.09.2015 г. от 9:30 [Още]
 • ДИКПО организира втори курс: Oблак-технологиите в работата на учителя - 10.09.2015г. [Още]
 • ДИКПО организира курсове за придобиване на професионална квалификация: „Учител по информатика и информационни технологи[Още]
 • Квалификационен курс на тема: CAD системи от 15. до 17.07.2015 г. [Още]
 • Курсове по предмета “Човекът и природата” за V и VІ клас – модул Биология, Физика и Химия [Още]
 • Лятна програма за директори на детски градини [Още]
 • ЛЕТНИ КУРСОВЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ С МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ДИКПО - ВАРНА [Още]
 • От 6 до 10 юли 2015 г. в ДИКПО ще се проведе традиционният летен университет на тема: Обучението по френски език [Още]
 • Обучение на лица за право да използват продукти за растителна защита [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна