За нас

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 50 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

ДИКПО разполага със солидна материална база - 20 лекционни зали, 2 компютърни лаборатории, 2 лаборатории, 3 ателиета, 20 работни кабинета, библиотека, английски и немски образователен център, заседателна зала и кинозала. Закритите спортни помещения са два физкултурни салона.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел с капацитет 131 стаи със самостоятелен санитарен възел, 2 телевизионни зали, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции. Тя се използва за нуждите на учебния процес на Департамента, а в летния сезон част от хостела се предоставя за почивка на външни летуващи.

Актуално от ДИКПО
 • ЛЕТНИ КУРСОВЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ В ДИКПО - ВАРНА [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по информатика и информационни техно[Още]
 • ДИКПО - Варна организира методическа среща на тема: Съвременни педагогически практики в началното училище [Още]
 • ДИКПО - Варна организира обучение в специализация по психология [Още]
 • ДИКПО – Варна организира квалификационен курс за учители по български език и литература [Още]
 • ДИКПО-Варна организира безплатни курсове по ИСТОРИЯ, ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА и по ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ [Още]
 • Квалификационен курс на тема:Мобилни приложения и предприемачество [Още]
 • ДИКПО - Варна организира квалификационен курс на тема „Портфолио на учителя по чужд език. Електронни варианти” [Още]
 • Изготвени са свидетелствата за придобита първа и втора професионално-квалификационна степен [Още]
 • Изготвени са свидетелствата за придобита четвърта професионално-квалификационна степен [Още]
 • Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна