За нас

Facebook страница на ШУ-ДИКПО Варна

Курсове за кандидати за повишаване или придобиване на професионално-квалификационна степен - 2016 г.

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 60 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел със стаи със самостоятелен санитарен възел, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции.

Актуално от ДИКПО
 • ИЗГОТВЕНИ СА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА І и ІІ ПКС [Още]
 • ИЗГОТВЕНИ СА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА V ПКС [Още]
 • ДИКПО организира квалификационен курс на тема „Електронните тестове в начален етап” [Още]
 • Продължава записването за курс по специалност „Информатика и информационни технологии” или „Информационни технологии в [Още]
 • Продължава записването за курс по специалност „Математика” [Още]
 • ДИКПО-Варна организира курс за ДПК по специалност „Английски език от V до VІІІ клас” или „Английски език в начален етап[Още]
 • Продължава записването за курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” [Още]
 • Резултати от писмения изпит за придобиване на ІV ПКС [Още]
 • ДИКПО организира курс на тема „Учене чрез игра” [Още]
 • Пета професионално-квалификационна степен е присъдена на следните кандидати: [Още]
 • ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ІV ПКС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.10.2016 г. от 9 ч. в ДИКПО – ВАРНА И ПО МЕСТА, КАКТО СЛЕДВ[Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна