За нас

Facebook страница на ШУ-ДИКПО Варна

ВАЖНО! ДИКПО ще приема документи за придобиване на професионално-квалификационни степени в периода 1 юни - 30 юли 2016 г. За улеснение на кандидатите предлагаме да се регистрират чрез линка http://goo.gl/forms/TLUu6e5mDj

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 50 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел със стаи със самостоятелен санитарен възел, 1 телевизионна зала, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции. Тя се използва за нуждите на учебния процес на Департамента, а в летния сезон част от хостела се предоставя за почивка на външни летуващи.

Актуално от ДИКПО
 • ДИКПО - Варна организира курс за следдипломно обучение по специалност „Чужд език в предучилищна възраст“ (английски, не[Още]
 • ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ [Още]
 • ДИКПО ще приема документи за придобиване на професионално-квалификационни степени в периода 1 юни - 30 юли 2016г. [Още]
 • ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ [Още]
 • ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ [Още]
 • Изготвени са свидетелствата за ІІІ ПКС [Още]
 • На 08.12.2015 г. от 9.00 ч. или 13.30 ч. ще се проведе методическа среща на тема: ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ В РАБОТАТА НА[Още]
 • Изготвени са свидетелствата за придобита ІV ПКС [Още]
 • Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по английски език от V до VІІІ клас” или “Учител по английски[Още]
 • Изготвени са свидетелствата за придобита І, ІІ и V ПКС [Още]
 • ДИКПО – Варна организира специализация по психология, след завършване на която се придобива право да се заема длъжностт[Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна