За нас

Предстоящи курсове през месец Април 2015г. в ДИКПО - Варна:

2-3 април 2015 г. Обучение в решаване на текстови задачи (за начални учители) Лектор: доц. д-р Таня Вълкова курс № 051214 Записване: http://goo.gl/forms/PC6GhHsS18
3 април 2015 г. Интерактивни методи в обучението по Домашен бит и техника (за начални учители и учители специалисти по техника и технологии) Лектор: проф. д-р Мариана Генчева курс № 052414 Записване: http://goo.gl/forms/cHCFHyKRXC
6 април 2015 г. Специфични особености на обучението по Домашен бит и техника (за начални учители и учители специалисти по техника и технологии) Лектор: проф. д-р Мариана Генчева курс № 220814 Записване: http://goo.gl/forms/pV8gmtLMv8
8 април 2015 г. Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (за начални учители и за учители-специалисти) Лектор: доц. д-р Севдалина Димитрова курс № 052714 Записване: http://goo.gl/forms/NzcuIcUVQF
9 април 2015 г. Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България (за начални учители и за учители-специалисти) Лектор: доц. д-р Севдалина Димитрова курс № 058114 Записване: http://goo.gl/forms/lkLRbPNCVT
16-17 април 2015 г. Особености на преподаването на БЕЛ в начален етап (за начални учители) Лектор: проф.дпн Маргарита Георгиева курс № 058414 Записване: http://goo.gl/forms/9fWzLRupc5
17 април 2015 г. Интегрираното обучение в РЧЕО (за начални учители) Лектор: доц. д-р Дориета Чакърова курс № 070914 Записване: http://goo.gl/forms/tyBfgVpkF1
20-21 април 2015 г. Как да учим билингвите да учат (за начални учители) Лектор: проф.дпн Маргарита Георгиева курс № 058314 Записване: http://goo.gl/forms/2oFEFnXHwO
22 април 2015 г. Как да учим учениците да общуват позитивно Лектори: гл.ас.д-р Мариана Минчева-Ризов, гл.ас. д-р Илиян Ризов курс № 056714 Записване: http://goo.gl/forms/Z1VXciKrSn
24 април 2015 г. Училище без дисциплиниране Лектори: гл.ас. д-р Илиян Ризов курс № 057914 Записване: http://goo.gl/forms/qsOazrT1Ku
27-28 април 2015 г. Обучението по български език в условия на билингвизъм (3. - 4. клас) (за начални учители) Лектор: проф. дпн Маргарита Георгиева курс № 050714 Записване: http://goo.gl/forms/FQViR1UzHF

За включване в курс е необходимо чрез приложения към курса линк да се попълни заявка on-line.
Начало на курсовете: 9.00 ч.
Такса за обучение: 20 лв. за еднодневните курсове, 40 лв. за двудневните курсове.
Таксата следва да бъде внесена в касата на ДИКПО – каб. 30, ет. І или по банковата сметка на ДИКПО до 3 дни преди началото на курса:
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

За основание да се впише „Курс № ...............”

За периода на обучение курсистите могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.

За повече информация – на тел. 052/301-243, Д. Русева.

Актуално от ДИКПО
 • От 6 до 10 юли 2015 г. в ДИКПО ще се проведе традиционният летен университет на тема: Обучението по френски език [Още]
 • Обучение на лица за право да използват продукти за растителна защита [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
 • Предстоящи курсове в ДИКПО - Варна: [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
 • ДИКПО – Варна организира специализация по психология [Още]
 • Изготвени са свидетелствата за придобита първа, втора и четвърта професионално-квалификационни степени [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс на тема „ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ“ [Още]
 • ДИКПО - Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по английски език от V до VІІІ клас”[Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс: Организиране и съхраняване на дидактически материали в интернет“ [Още]
 • Резултати от писмения изпит за придобиване на ІV ПКС [Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна