За нас

По случай празника на Университета,
21 май 2015 г. (четвъртък)
ще бъде неработен ден за ДИКПО - Варна,
както и 25 май (понеделник)

В ДИКПО - Варна започва приемът на документи за придобиване на професионално-квалификационни степени /V, ІV, ІІ, І/ -
от 1 юни до 30 юли 2015 г. всеки делничен ден
от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.
Документите могат да бъдат подадени лично; чрез друго лице; по куриер; по пощата с обратна разписка.

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 50 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел със стаи със самостоятелен санитарен възел, 1 телевизионна зала, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции. Тя се използва за нуждите на учебния процес на Департамента, а в летния сезон част от хостела се предоставя за почивка на външни летуващи.

Актуално от ДИКПО
 • ЛЕТНИ КУРСОВЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ С МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ДИКПО - ВАРНА [Още]
 • От 6 до 10 юли 2015 г. в ДИКПО ще се проведе традиционният летен университет на тема: Обучението по френски език [Още]
 • Обучение на лица за право да използват продукти за растителна защита [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
 • Предстоящи курсове в ДИКПО - Варна: [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
 • ДИКПО – Варна организира специализация по психология [Още]
 • Изготвени са свидетелствата за придобита първа, втора и четвърта професионално-квалификационни степени [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс на тема „ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ“ [Още]
 • ДИКПО - Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по английски език от V до VІІІ клас”[Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс: Организиране и съхраняване на дидактически материали в интернет“ [Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна