За нас

Facebook страница на ШУ-ДИКПО Варна

Предстоящи краткосрочни курсове през месец Юли 2017

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ВАЖНО! ДИКПО ще приема документи за придобиване на професионално-квалификационни степени в периода 1 юни - 28 юли 2017 г.

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 60 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел със стаи със самостоятелен санитарен възел, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции.

Актуално от ДИКПО
 • Започва курсът по Начална училищна педагогика в ДИКПО – Варна [Още]
 • Предстоящи краткосрочни курсове в ДИКПО – Варна през месец юли 2017 г. [Още]
 • ДИКПО – Варна организира семинар с международно участие на тема „Понятия, времена, ценности в историческото познание” [Още]
 • ЛЯТНА ПРОГРАМА за учители по всички специалности [Още]
 • Предстоящи краткосрочни курсове през месец юни 2017 г. [Още]
 • ДИКПО-Варна организира курсове за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Логопедия, Физическо възпи[Още]
 • ДИКПО ще приема документи за придобиване на професионално-квалификационни степени в периода 1 юни - 28 юли 2017г. [Още]
 • Предстоящи краткосрочни курсове през месец Май 2017 година [Още]
 • Предстоящи курсове през месец Април 2017 г. [Още]
 • Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС [Още]
 • ДИКПО-Варна организира курсове за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Предучилищна педагогика, Н[Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна