За нас

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е разположен в курортната част на морската столица на България - Варна (между град Варна и курорта "Св. Константин и Елена").

Неговата история е богата - повече от 50 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри.

В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори - специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

ДИКПО разполага със солидна материална база - 20 лекционни зали, 2 компютърни лаборатории, 2 лаборатории, 3 ателиета, 18 работни кабинета, библиотека, център за езикова подготовка на чуждестранни студенти, английски и немски образователен център, заседателна зала и кинозала. Закритите спортни помещения са два физкултурни салона.

В непосредствена близост до учебния корпус се намира стопанският комплекс, включващ хостел със стаи със самостоятелен санитарен възел, 1 телевизионна зала, закусвалня и дневен бар.

Базата на Департамента предоставя отлични условия за провеждане на научни форуми и конференции. Тя се използва за нуждите на учебния процес на Департамента, а в летния сезон част от хостела се предоставя за почивка на външни летуващи.

Актуално от ДИКПО
 • Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” [Още]
 • Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт” [Още]
 • ДИКПО - Варна организира курс за придобиване на професионална квалификация “Учител по английски език [Още]
 • ДИКПО Ви уведомява, че курсът Мобилни приложения ще се проведе от 02.09. до 04.09.2014 г. [Още]
 • ДИКПО – Варна организира обучение в специализация по Специална педагогика [Още]
 • ДИКПО – Варна организира обучение в специализация на тема „Мениджмънт на риска” [Още]
 • ДИКПО – Варна организира обучение в специализация по Специална педагогика [Още]
 • Отлага се провеждането на летен курс № 16351 „Мобилни приложения” [Още]
 • ДИКПО – Варна организира курс на тема: „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” [Още]
 • В ШУ-ДИКПО Варна започва обучение (IIІ семестър) по ОП за придобиване на професионална квалификация „Учител” [Още]
 • ДИКПО – Варна съвместно с Френски институт - гр. София организира от 2 юли до 6 юли 2014 г. традиционния курс за учител[Още]
Снимка на ДИКПО
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна