Научни конференции и семинари през 2016 г.

 

ДИКПО – Варна организира семинар с международно участие на тема „Понятия, времена, ценности в историческото познание” от 4 до 9 юли 2016 г. (курс № 110315).

В семинара се анализират редица проблеми от историята на балканските народи в различни периоди от историческото време и пространство.

Разкриват се реалните измерения на основни понятия и категории, които извеждат съдържанието на множество факти и събития, намерили място в преподаването на историческите знания.

Участниците в семинара - учители по история – разширяват и обогатяват професионалната си подготовка и в разработването на подходящи теми за ПКС.

Участници от други селища могат да ползват хостела на ДИКПО срещу заплащане от 12 лв. на нощувка, както и закусвалня, в която се предлагат закуска, обяд и вечеря на достъпни цени. Придружители от семейството могат да нощуват на цена 12 лв.

ЗАЯВКА за участие download

Р-л на семинара - проф. д.и.н. В Великов