УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Шифър Заглавие Дата
020116 Управленски практико-приложни ресурси, усъвършенстващи обучението по договаряне
020216 Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите по договаряне
020316 Управление на доброто и ефективното училище по договаряне
020416 Управленската документация в училище по договаряне
020516 Модели за контрол и оценка на професионалната дейност на учителите в процеса на обучение по договаряне
020616 Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока по договаряне
020716 Оценяване на професионално-педагогическите умения на учителя по договаряне
020816 Оценяване на училището и планиране на училищното развитие по договаряне
020916 Мениджмънт на качеството в образованието по договаряне
021016 Мениджмънт на училищната култура по договаряне
021116 Мениджмънт на ученическия клас по договаряне
021216 Технология на формиране и работа в екип по договаряне
021316 Организация на труда на училищния директор по договаряне
021416 Тайм-мениджмънт за директори по договаряне
021516 Училищни стратегии и модели за превенция на наркоманиите по договаряне
021616 Планиране, организация и контрол на обучение по безопасност на движението по пътищата в предучилищна възраст по договаряне
021716 Планиране, организация и контрол на обучение по безопасност на движението по пътищата на учениците от І до VІІІ клас по договаряне
021816 Емоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на мениджърите в образованието по договаряне
021916 Директорът - ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието по договаряне
022016 Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие - образователни аспекти по договаряне
022116 Управленските компетентности на ръководните специалисти в образованието по договаряне
022216 Маркетинг, PR и реклама в образователната институция по договаряне
022316 Управление на ефективността и качеството в образователната институция по договаряне
022416 Училищно законодателство и администриране по договаряне
022516 Реторика за образователни мениджъри по договаряне
022616 Стресът - блокатор на успеха или двигател на развитието? по договаряне
022716 Портфолиото на директора - структура, съдържание, философия на управлението по договаряне
022816 Законът за предучилищното и училищното образование - предизвикателства и възможности в управлението на образователните институции по договаряне