СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА


Шифър Заглавие Дата
030116 Диагностика на дислексия (нарушения в четенето) и дисграфия (нарушения в писането) и тяхната превенция в предучилищна и начална училищна възраст по договряне
030216 Методически насоки за формиране на графични умения като компонент на училищна готовност при деца с интелектуална недостатъчност в предучилищна и начална училищна възраст по договаряне
030316 Интегрираното обучение - цели, задачи, съдържание и смисъл в работата с деца с интелектуална недостатъчност по договаряне
030416 Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна степен по договряне
030516 Корекционни методи за въздействие и компетенции за работа с деца със специални образователни потребности по договаряне
030616 Градивна или деструктивна детска агресия по договаряне
030716 Техники за справяне с проблемно поведение на деца със специални образователни потребности по договряне
030816 Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) по договаряне
030916 Техники за справяне със стреса по договаряне
031016 Интегрирано образование на децата със специални образователни потребности в предучилищна възраст по договряне
031116 Курс за подготовка на писмена разработка за придобиване на II ПКС по Специална педагогика по договаряне
031216 Подготвителен курс за подготовка на писмена разработка за придобиване на I ПКС по Специална педагогика по договаряне
031316 Наредба №1/23.01.2009 г с доп. 04.08.2015 г. и Законът за предучилищното и училищното образование (2015 г.) - възможности за образование на деца и ученици със специални образователни потребности по договряне