БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Шифър Заглавие Дата
060116 Изпитът по български език и литература за V и IV ПКС 01.09.-02.09.2016 г.
060216 Литературни и социокултурни компетентности в програмата за 5-ти клас (общообразователна подготовка) по договаряне
060316 Новите учебни програми и учебно съдържание по български език в 5. клас по договаряне
060416 Урокът по български език (от различна гледна точка) по договаряне
060516 Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на НВО по договаряне
060616 Ученическите писмени текстове в 5-8 клас по договаряне
060716 Ученическите писмени текстове в 9-12 клас по договаряне
060816 Инвариантен модел за изучаване на местоименията (5. - 7. клас) с оглед на новата учебна програма по договаряне
060916 Система, значения и функциониране на българските местоимения по договаряне
061016 Съвременната българска езикова нормативност по договаряне
061116 Обучението по български език в условия на билингвизъм (5-8 клас) по договаряне
061216 Как да учим билингвите да учат по договаряне
061316 Как да учим билингвите да преразказват и съчиняват по договаряне
061416 Теория и практика на синтактичния разбор на просто изречение в училищни условия по договаряне
061516 Национализмите в българската литература. Идеи за Родина, родно, национално по договаряне
061616 Българската литература през ХХ век. Сюжети, теми и автори. Кого и как канонизират българските учебници по литература по договаряне
061716 Биографията на писателя в уроците по литература. Начини на преподаване /VІ-ХІІ клас/ по договаряне
061816 Културната карта в българската литература по договаряне
061916 Любовната тема в българската литература по договаряне
062016 Проблеми на старобългарската и възрожденска поезия по договаряне
062116 Апокрифи и псевдоепиграфи в системата на българската средновековна книжнина по договаряне
062216 Поетическите творби на Кирил и Методий по договаряне
062316 Митове и архетипи в българската литература по договаряне
0623416 Библейски сюжети в българската литература по договаряне