АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Шифър Заглавие Дата
070116 Специфика на урока по английски език в начална степен на обучение по договаряне
070216 Оптимизация на преподаването по английски език в 5.-8. клас на българското училище по договаряне
070316 Развиване на умението за писане на учениците в 5.-12. клас по договаряне
070416 Нова учебна документация по чужд език за основната образователна степен: стандарти, учебни програми, годишно разпределение по договаряне
070516 В помощ на младия учител: съвременни методически насоки при преподаването на чужд език по договаряне
070616 Интерактивният учител по договаряне
070716 Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение по договаряне
070816 Използване на интерактивна технология Енвижън - един компютър, много мишки по договаряне
070916 Езиково портфолио на ученика по договаряне
071016 Портфолио на учителя по чужд език по договаряне
071116 Интегрирано обучение - чужд език и неезиков предмет/и в основната образователна степен по договаряне