НЕМСКИ ЕЗИК


Шифър Заглавие Дата
080116 Нови учебни програми и стратегии за тяхното ефективно прилагане при изучаването на немски като чужд език в началната и основната училищна степен по договаряне
080216 Дейностно ориентираното обучение по немски език - учене чрез правене и посредством всички сетива 08.09.-09.09.2016 г. и по договаряне
080316 Проектната работа в обучението по немски като чужд език 25.- 26.11.2016 г. и по договаряне
080416 Обучението по немски език, ориентирано към комуникативни задачи по договаряне
080516 Креативно писане в обучението по немски език по договаряне
080616 Учителското портфолио и неговата роля в професионалното развитие на учителя по договаряне
080716 Лятна Академия за учители по немски като чужд език 10.07. - 14.07.2017 г.