РУСКИ ЕЗИК


Шифър Заглавие Дата
100116 Руски език в сферата на туризма по договаряне
100216 Русия днес: странознанието в чуждоезиковото обучение по договаряне
100316 Символи на руската култура по договаряне
100416 Изграждане на умения за продуциране на реч в чуждоезиковото обучение по договаряне
100516 Специфика на антропонима и вариативните му форми и обучението по руски език като чужд по договаряне
100616 Основи на културологичния подход към изучаването на руски език по договаряне
100716 Руската езикова картина на света и проблемите на интеркултурната комуникация по договаряне
100816 Нови явления в развитието на руския език и стратегиите в чуждоезиковото обучение по договаряне
100916 Власт и литература по договаряне
101016 Образите на изтока и запада в руската литература на 19 век по договаряне
101116 Соцарт против соцреализма по договаряне
101216 Някои основни въпроси на методиката на преподаване на руски език като чужд на съвременния етап по договаряне
101316 Говоренето като вид речева дейност по договаряне
101416 Езиково обслужване в сферата на туризма по договаряне
101516 Усъвършенстване на педагогическите и методическите умения на младия учител по чужд език по договаряне