ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Шифър Заглавие Дата
130116 Актуални проблеми на обучението по изобразително изкуство 02.09.2016 г. и по договряне
130216 Диагностика и експериментална дейност на учителя в обучението по изобразително изкуство по договаряне
130316 Нетрадиционни и алтернативни възможности за обучение по изобразително изкуство в СОУ и специализираните училища по договаряне