ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


Шифър Заглавие Дата
140116 Организация и управление на физическото възпитение в училище - ДОИ и стандарти за предмета "Физическо възпитение и спорт" по договаряне
140216 Основи на физическата подготовка в училищното физическо възпитание и спорт по договаряне
140316 Теория и практика на физическата рекреация в детската градина и училище по договаряне
140416 Теоретични и методико-практически аспекти на научно-изследователската работа за придобиване на ПКС в сферата на физическата култура, физическото възпитание и спорта по договаряне
140516 Теоретични и методико-практически основи на модулното обучение по туризъм по договаряне
140616 Теория, методика и практика на интегративните възможности в модулното обучение по физическо възпитание и спорт по договаряне
140716 Подвижни и спортно-подготвителни игри в урочните и извън урочните форми на работа по договаряне
140816 Плътност и натоварване в урока и в извънурочните форми по физическо възпитание и спорт по договаряне
140916 Обучението по ритмика и танци в СОУ - методика и практика по договаряне
141016 Организация и ефективност в уроците по лека атлетика по договаряне
141116 Иновации в обучението и преподаването на баскетбол в основна образователна степен V - VІІІ клас по договаряне
141216 Модели за обучение и преподаване на баскетбол в основна образователна степен ІХ - ХІІ клас по договаряне
141316 Правилознание и съдийстване в баскетбола в основна образователна степен по договаряне
141416 Оценяване в баскетбола в основна образователна степен по договаряне
141516 Обучението по хандбал в СОУ - методика и практика по договаряне
141616 Иновативни подходи в обучението по гимнастика в прогимназиален етап на основна образователна степен (V - VIII клас) по договаряне
141716 Безопасност на занятията с гимнастика в училище по договаряне
141816 Модулно обучение по аеробика в основна образователна степен - методика и практика по договаряне
141916 Съвременни системи за фитнес подготовка - първо ниво по договаряне
142016 Съвременни системи за фитнес подготовка - второ ниво по договаряне
142116 Съвременни системи за фитнес подготовка - трето ниво по договаряне
142216 Изучаване на български народни танци - регионални особености и разнообразие по договаряне