МАТЕМАТИКА


Шифър Заглавие Дата
150116 Съвременни методически насоки в преподаването на математика по договаряне
150216 Съдържание и структурни особености на урока по математика по договаряне
150316 Ученическо портфолио в обучението по математика по договаряне
150416 Портфолиото в обучението по математика в 7. клас по договаряне
150516 Създаване, редактиране и разпространение на математически текстове по договаряне
150616 Създаване и използване на електронни ресурси в обучението по математика по договаряне
150716 Oблак технологиите в обучението по математика по договаряне
150816 Създаване на електронни формуляри за събиране и оценяване на отговори в обучението по математика по договаряне
150916 Създаване и споделяне на онлайн интерактивни презентации в обучението по математика по договаряне
151016 Образователните портали в обучението по математика по договаряне
151116 Анализ на данни с електронна таблица по договаряне
151216 Основни инструменти за работа с GeoGebra по договаряне
151316 Опитната и изследователската работа на учителя по математика по договаряне