ФИЗИКА


Шифър Заглавие Дата
170116 Иновации в обучението по физика - техники за ефективно преподаване и учене по физика и астрономия по договаряне
170216 Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ клас - модул "Физични явления" по договаряне
170316 Нови аспекти на учебното съдържание по астрономия по договаряне
170416 Информационни технологии в обучението по природни науки по договаряне
170516 Организация и методика на изследователската работа на учителите по Физика и астрономия по договаряне
170616 Класната стая на бъдещето: кабинет по физика и ученическа астрономическа обсерватория по договаряне