ХИМИЯ


Шифър Заглавие Дата
180116 Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда по договаряне
180216 Организация и методика на изследователската работа на учителите по Химия и опазване на околната среда по договаряне
180316 Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ КЛАС- модул "Химия" по договаряне
180416 Иновации в обучението по Химия и опазване на околната среда по договаряне
180516 Екологизация на учебното съдържание по химия в СОУ по договаряне
180616 Компетентностният подход в обучението по химия и опазване на околната среда по договаряне