БИОЛОГИЯ


Шифър Заглавие Дата
190116 Иновациите в обучението по биология по договаряне
190216 Организация и методика на изследователската работа по биология по договаряне
190316 Научно-дидактически анализ на биологичното познание по договаряне
190416 Методи за изследване в ботаниката и зоологията (Човекът и природата V-VІ клас и Биология и здравно образование ІX-X клас) по договаряне
190516 Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ КЛАС - модул "Биология" по договаряне