ГЕОГРАФИЯ


Шифър Заглавие Дата
200116 Aнализ и оценка на педагогически ситуации в обучението по география по договаряне
200216 Технологичен подход в дейността на учителя по географияпо договаряне по договаряне
200316 Единни педагогически изисквания при обучението по география и икономика по договаряне
200416 Контролът в обучението по география и икономика по договаряне
200516 Видове тестови задачи и тяхното прилагане в процеса на обучение по география и икономика по договаряне
200616 Матурата по география и икономика по договаряне
200716 Интерактивни методи в обучението по география и икономика по договаряне
200816 Съвременни методи и иновационни технологии в образователния процес по география и икономика по договаряне
200916 Обучение в тестови практики за учители по география и икономика по договаряне
201016 Електронният учебник - възможности за използване в обучението по география и икономика по договаряне
201116 Презентациите в обучението по география и икономика по договаряне
201216 Дидактически технологии в географското образование по договаряне
201316 Разработване и управление на проекти в географското образование по договаряне
201416 Актуални аспекти на географското образование по договаряне
201516 Как да преподаваме "зелено мислене" чрез обучението по география по договаряне