ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


Шифър Заглавие Дата
220116 Подготвителен курс за придобиване на V ПКС за учители по техника и технологии и учители от професионални гимназии на тема "Реализация на професионалните умения на учителя в урока" 07.09.2016 г. и по договаряне
220216 Подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС за учители техника и технологии и учители от професионални гимназии на тема "Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание" 07.09.2016 г. и по договаряне
220316 Диагностична и експериментална дейност на учителя в технологичното обучение по договаряне
220416 Екологизация на учебното съдържание в обучението по "Технологии" VІІ-VІІІ клас по договаряне
220516 Социално-екологическа грамотност на младото поколение по договаряне
220616 Интерактивните методи като иновации в професионалната подготовка по договаряне
220716 Профил на учебните предмети по "Технологии и предприемачество" в начален етап (I-IV клас) по договаряне
220816 Профил на учебните предмети по "Технологии и предприемачество" в прогимназиален и гимназиален етап по договаряне
220916 Предприемачеството в предметното поле на КОО "Бит и технологии" по договаряне
221016 Проектното обучение в учебния процес на предметите от КОО "Бит и технологии" по договаряне