ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Шифър Заглавие Дата
240116 Целеполагане в обучението по договаряне
240216 Стратегии за учебно мотивиране на учениците по договаряне
240316 Взаимоотношения между учители и ученици в процеса на обучение по договаряне
240416 Формиране на начална технологична култура в предучилищна възраст по договаряне
240516 Педагогическа технология за диагностика на постиженията на учениците в обучението по Домашен бит и техника по договаряне
240616 Обучението по немски език - методически аспекти по договаряне
240716 Tеория и практика за преподаване на немски език по договаряне
240816 Съвременни методически насоки в обучението по френски език по договаряне
240916 Лингводидактически основи на обучението по френски език по договаряне
241016 Съвременни методически насоки в преподаването на информационни технологии по договаряне