Новини от ДИКПО


Списък на кадидатите, успешно издържали изпита за ІV ПКС


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Азизе Исмаил Адем ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Браничево
Бедрие Сабит Назиф ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастл. Детство\\\\\\\\\\\\\\\" с. Т. Икономово
Ваня Василева Климова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Девене
Венислава Николаева Петкова П \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Нефела
Веска Иванова Миндинска НУ \\\\\\\\\\\\\\\"П.Р.Славейков\\\\\\\\\\\\\\\" Роман
Галина Богданова Петрова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\"  Мездра
Галя Георгиева Донкова НУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Пудрия
Гюлшан Назиф Мехмед ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Здравец\\\\\\\\\\\\\\\" Сини вир
Даниела Михайлова Велкова СУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Климент Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Десислава Димитрова Тодорова ПГ по транспорт Борован
Димитрина Стефанова Павлова НУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иванчо Младенов\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Димитър Бертов Марков СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Кънчов\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Йордан Бейков Йорданов ПАГ \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Вапцаров\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла Слатина
Йорданка Димитрова Иванова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Кл.Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Зверино
Катерина Николова Маринова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Камено поле
Красимир Георгиев Григоров ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Лесура
Красимира Пешева Цекова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Добролево
Лидия Ангелова Илиевска ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Й.Вапцаров\\\\\\\\\\\\\\\" Селановци
Лидия Детелинова Николова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Остров
Людмил Христов Николов ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Г.С.Раковски\\\\\\\\\\\\\\\" Търнак
Мариана Борисова Рачева НПЦ - РЦ Русе
Мариана Георгиева Тодорова РЦ на НПЦ Добрич
Мая Донкова Дончевска - Марковска ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Махорад
Мая Ценкова Игнатова Регионален център на НПЦ Враца
Меглена Русинова Влайкова НУ \\\\\\\\\\\\\\\"Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Търнава
Назия Мехмед Мурад ЦДГ\\\\\\\\\\\\\\\"Лиляна Димитрова\\\\\\\\\\\\\\\" Дайранци
Николинка Стоянова Николова ЦДГ №1 \\\\\\\\\\\\\\\"Китка\\\\\\\\\\\\\\\" Нови пазар
Павлин Никифоров Петров ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Ракево
Полина Цветанова Стойкова ПГО \\\\\\\\\\\\\\\"Ел. Багряна\\\\\\\\\\\\\\\"
Светла Илиева Мондашка ПГЯЕ \\\\\\\\\\\\\\\"Игор Курчатов\\\\\\\\\\\\\\\" Козлодуй
Силвия Петкова Драйчева Община Враца
Цветан Тодоров Иванов ПГ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Кл.Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла Слатина
Юлиян Стефанов Илиев ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Т. Кърджиев\\\\\\\\\\\\\\\" Русе

ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ДИДАКТИКА

Живко Славчев Милчев СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Панайот Волов\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

Величка Иванова Цонева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Цар Симеон I\\\\\\\\\\\\\\\" Варна

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Албена Петрова Стойкова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Цар Симеон I\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Ася Георгиева Николова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Д. Чинтулов\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Веска Димитрова Иванова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. Кл. Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Вяра Димитрова Ненова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Дончево
Гинка Неделчева Лазарова НУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Дългопол
Гюлджан Юмер Сертер ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Д. Чинтулов\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Даниела Иванова Еленкова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Димитър Талев\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Даниела Йорданова Атанасова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Димитър Талев\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Дарина Русева Костадинова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Ст. Караджа\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Димитринка Тодорова Георгиева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Г.С.Раковски\\\\\\\\\\\\\\\" Бенковски
Катя Янчева Костадинова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Отец Паисий\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Лидия Петрова Ганева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Хр. Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Маргарита Ненова Костадинова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Хр. Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Мария Валентинова Митева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Панайот Волов\\\\\\\\\\\\\\\" Т.Икономово
Мария Стоянова Колева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Хр. Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Милена Ненкова Кирилова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"П. Р. Славейков\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Павлина Димитрова Арнаудова - Димитрова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Ст . Караджа\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Пенка Недева Хорозова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. Кл. Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Петя Иванова Петрова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"П. Р. Славейков\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Румянка Иванова Минкова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Панайот Волов\\\\\\\\\\\\\\\" Т.Икономово
Светла Иванова Няголова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"В. Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Ветово
Светлана Нанкова Симеонова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Бачо Киро\\\\\\\\\\\\\\\" Велико Търново
Стоянка Иванова Иванова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Д-р П. Берон\\\\\\\\\\\\\\\" Ямбол
Тинка Великова Темелкова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. Кл. Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Цветанка Иванова Пенева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св . Св . Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" с. Зараево

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Валeнтина Георгиева Стоянова - Георгиева РЦПИОВДУСОП Добрич
Даниела Стефанова Великова Логопедичен център Варна
Димитринка Василева Великова РЦПИОВДУСОП Добрич
Красимир Христов Иванов ПУ \\\\\\\\\\\\\\\"Д-р Петър Берон\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Миглена Димитрова Иванова Логопедичен център Варна
Надежда Георгиева Димова Логопедичен център Варна
Станка Василева Николова РЦПИОВДУСОП Добрич
Юлияна Иванова Минева РЦПИОВДУСОП Добрич
Юрия Андреева Илиева Логопедичен център Варна

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Десислава Цветанова Бойчева СОУЕЕ Русе
Диана Николова Коларова ГПАЕ \\\\\\\\\\\\\\\"Гео Милев\\\\\\\\\\\\\\\" Бургас

НЕМСКИ ЕЗИК

Виржиния Трендафилова Димитрова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\" Г.С.Раковски\\\\\\\\\\\\\\\" Каолиново
Йовка Вескова Жечева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. св. Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Смядово
Станислава Георгиева Иванова ІІІ ПМГ Варна

ИСТОРИЯ

Валерий Величков Стоянов Общежитие за средношколци Русе
Екатерина Симеонова Буюклиева ПГЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Тодор Рачински\\\\\\\\\\\\\\\" Ген.Тошево
Kамелия Наумова Шопова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Д - р П. Берон\\\\\\\\\\\\\\\" Приселци
Любка Николаева Найденова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Любен Каравелов\\\\\\\\\\\\\\\" Видин
Недялка Иванова Желязова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Н.Патрев\\\\\\\\\\\\\\\" Асларухово
Павлин Сенков Павлов СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Панайот Волов\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Росица Георгиева Евтимова ПГ по туризъм \\\\\\\\\\\\\\\"И. Павлов\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Светлана Василева Петкова ХГ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. св. Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич

ГЕОГРАФИЯ

Валентина Златева Димитрова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Тутракан
Ирена Енчева Маринова ЕГ \\\\\\\\\\\\\\\"П. Яворов\\\\\\\\\\\\\\\" Силистра
Светла Илиева Иванова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"И. Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" с. Зафирово
Татяна Стефанова Молдованова СОУПЧЕ \\\\\\\\\\\\\\\"Ал.С.Пушкин\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Христо Иванов Арнаудов СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. Кл. Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Аксаково

МУЗИКА

Дянка Атанасова Янакиева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"В. Левски\\\\\\\\\\\\\\\" гр. Вълчи дол
Нели Янчева Недева - Илиева НУИ \\\\\\\\\\\\\\\"Добри Христов\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Павлина Иванова Димитрова - Христова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Кл. Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Виолета Иванова Лалева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Хр. Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Русе

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Дауд Ибрям Дауд ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Смирненски\\\\\\\\\\\\\\\" Дулово
Димитър Росенов Попов ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Априлов\\\\\\\\\\\\\\\" Бургас
Иван Ненчев Лаловски СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Панайот Волов\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Михаил Жечков Жечев СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. св. Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Смядово
Петко Трифонов Петков ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Кл.Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Кичево

ИНФОРМАТИКА

Десислава Иванова Борисова ПГ по СС и ХТ Шумен
Ирина Василева Иванова МГ \\\\\\\\\\\\\\\"Д-р Петър Берон\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Мария Кирилова Георгиева ЕГ \\\\\\\\\\\\\\\"Гео Милев\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Радка Павлова Борисова ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"Симеон Велики\\\\\\\\\\\\\\\" В.Преслав
Сюзан Ахмедова Феимова МГ \\\\\\\\\\\\\\\"Баба Тонка\\\\\\\\\\\\\\\" Русе

ХИМИЯ

Анета Петрова Симеонова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Н. Момчилов\\\\\\\\\\\\\\\" Елена
Милена Димитрова Желязкова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св. св. Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Синдел
Нели Йорданова Райчева IV ЕГ \\\\\\\\\\\\\\\"Фредерик Жолио Кюри\\\\\\\\\\\\\\\" Варна

ФИЗИКА

Гергана Добрева Василева ГПНЕ \\\\\\\\\\\\\\\"Гьоте\\\\\\\\\\\\\\\" Бургас

БИОЛОГИЯ

Майя Николова Радева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Красимира Йорданова Линкова ПГИ \\\\\\\\\\\\\\\"Д-р Иван Богоров\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Мариана Василева Вачкова ПГИ \\\\\\\\\\\\\\\"Д - р Иван Богоров\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Мариана Радева Йорданова ПГ по СС и ХТ Шумен
Пенка Тодорова Тодорова Търговска гимназия Бургас

МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Веселина Борисова Добрева ПГГСД \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Хайтов\\\\\\\\\\\\\\\" Варна

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Слава Петкова Рачева ПГ по туризъм \\\\\\\\\\\\\\\"И. Павлов\\\\\\\\\\\\\\\" Русе

ТУРСКИ ЕЗИК

Нурай Алиева Шюкриева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Г.Ст.Раковски\\\\\\\\\\\\\\\" Климент
Хюлия Сабриева Маджирова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"В. Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Ветово

МАТЕМАТИКА

Албена Димитрова Иванова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Сава Доброплодни\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Виждан Ниязи Дауд ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Смирненски\\\\\\\\\\\\\\\" Дулово
Илияна Иванова Димитрова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Панайот Волов\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Мариана Георгиева Божилова ПГ по СС
Неджатие Мехмед Хюсеин ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Климент Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Дъскотна
Николинка Стоянова Илиева ПГТ \\\\\\\\\\\\\\\"Симеон Велики\\\\\\\\\\\\\\\" Велики Преслав

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Аделина Петрова Кадийска VII ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Илъо войвода\\\\\\\\\\\\\\\"  Кюстендил
Анелия Антонова Йорданова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Паисий Хилендарски\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Бехидже Бейтиева Идризова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Г. Ст. Раковски\\\\\\\\\\\\\\\" Климент
Валя Цветанова Петрова ПГ \\\\\\\\\\\\\\\"Алеко Константинов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Ваня Живкова Шангалова ПГ по транспорт Дупница
Ваня Цветкова Майсторска ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"Симеон Велики\\\\\\\\\\\\\\\" В.Преслав
Венетка Милчова Манева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Евлоги Георгиев\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Венцислава Димитрова Найденова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Веска Георгиева Бориславова ПГ Бобов дол
Галина Василева Божкова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Крайници
Галя Димитрова Муцовска ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"К. Петров\\\\\\\\\\\\\\\" Борован
Гергана Евтимова Петрова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Даскал Димитри\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Даниела Христова Ангелова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Отец Паисий\\\\\\\\\\\\\\\" Борован
Дарина Николова Червенкова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Десислава Борисова Михалкова - Колева Гимназия \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Рилски\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Дияна Величкова Абрамова ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"К. Петров\\\\\\\\\\\\\\\" Борован
Евелина Петкова Ценьова ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Й.Вапцаров\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Елена Борисова Ковачева - Дяковска ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Елена Методиева Бачева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Самораново
Елза Божанова Николаева ПГ по ЛПС Свищов    
Ели Василева Костадинова Гимназия \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Рилски\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Иванка Кирилова Благоева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Паисий Хилендарски\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Иванка Стефанова Стоянова - Дуарте ПМГ \\\\\\\\\\\\\\\"Акад.Иван Ценов\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Ивелина Стефанова Джонева ЕГ \\\\\\\\\\\\\\\"Д-р Петър Берон\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Илона Цветанова Данковска - Стефанова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Ирина Бориславова Спасова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Сапарева баня
Ирина Борисова Бояджиева - Сотирова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Неофит Рилски\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Искра Богомилова Исаева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Кънчов\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Искра Кънчева Керанова ПГ по МТЕ \\\\\\\\\\\\\\\"М.В.Ломоносов\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Йорданка Василева Борисова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Отец Паисий\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Йорданка Илиева Косташка СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Калинка Любенова Тодорова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Камелия Иванова Камберова СОУ с ПППК\\\\\\\\\\\\\\\"М.Орозов\\\\\\\\\\\\\\\"- Затвора Враца
Катина Нинова Йотова ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Й.Вапцаров\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Красинка Николаева Николова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Малина Чавдарова Тончева ЕГ \\\\\\\\\\\\\\\"Йоан Екзарх\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Маргарита Данаилова Стоянова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Отец Паисий\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Маргарита Иванова Петрова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\"Криводол
Маргарита Любомирова Владимирова ПГ \\\\\\\\\\\\\\\"Акад.С.П.Королъов\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Мариана Маркова Захариева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Смирненски\\\\\\\\\\\\\\\" Генерал Тошево
Мария Асенова Кирилова ПГИМ \\\\\\\\\\\\\\\"Й.Захариев\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Мария Николова Георгиева ПГ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Кл.Охридски\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла Слатина
Маруся Иванова Христова ПГ \\\\\\\\\\\\\\\"Акад.С.П.Королъов\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Мая Димитрова Владимирова Гимназия \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Мая Костадинова Кирилова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\"Криводол
Милена Ангелова Вълчовска ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Милена Бориславова Колева ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"Джон Атанасов\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Милена Милетиева Иванова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Кънчов\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Моника Тодорова Пеева ПАГ \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Вапцаров\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла Слатина
Надя Тодорова Керефейска ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Лежски\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Николай Любенов Николов ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Цанко Церковски\\\\\\\\\\\\\\\" Средище
Николина Димитрова Ждракова - Котева Гимназия \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Офелия Георгиева Георгиева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Даскал Димитри\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Павлинка Кръстева Левичкова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Иван Вазов\\\\\\\\\\\\\\\" Мездра
Пенка Начева Димитова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Девене
Първолета Йорданова Груева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Бобошево
Сашка Крумова Борисова - Котузова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Паисий Хилендарски\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Светла Любенова Войнова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Евлоги Георгиев\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Симеонка Манолова Георгиева СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"В. Левски\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Славка Петкова Тодорова ПГЛПИ \\\\\\\\\\\\\\\"Атанас Бурков\\\\\\\\\\\\\\\" Горна Оряховица
Снежанка Митова Каменова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Никола Войводов\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Снежинка Боянова Тодорова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Соня Василева Дамянова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Враца
Соня Костадинова Димитрова ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Проф.Марин Дринов\\\\\\\\\\\\\\\" Кюстендил
Татяна Иванова Ангелова - Кръстовчева ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Априлов\\\\\\\\\\\\\\\" Бистрица
Теодора Кирилова Сотирова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.Паисий Хилендарски\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Тодорка Стоянова Петрова ПГ по МТЕ \\\\\\\\\\\\\\\"М.В.Ломоносов\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Христина Пенчева Борисова ПТГ \\\\\\\\\\\\\\\"Симеон Велики\\\\\\\\\\\\\\\" В.Преслав
Цветанка Петрова Русинова - Медарска ОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Св.св.Кирил и Методий\\\\\\\\\\\\\\\" Яхиново
Цвята Емилова Таслакова ПГ \\\\\\\\\\\\\\\"Акад.С.П.Королъов\\\\\\\\\\\\\\\" Дупница
Юлия Григориева Йотова - Василева ПАГ \\\\\\\\\\\\\\\"Н.Вапцаров\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла Слатина

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Адевие Назми Мехмедова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Брестовене
Айсел Мустафова Махмуд ЦДГ №2 с. Ясеновец, обл. Разград
Айтен Басри Мехмед ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Осеновец
Айше Бейти Кьосе ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Осеновец
Анастасия Радева Василева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Ангелина Стефанова Анастасова ЦДГ №14 \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Анелия Ангелова Стоянова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Раковски
Ани Стойчева Стоянова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Провадия
Анка Димитрова Петкова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Осми март\\\\\\\\\\\\\\\" Дянково
Антоанета Василева Иванова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Атче Халилова Исмаил ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Тушовица
Байсе Юнуз Мехмед ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Дора Габе\\\\\\\\\\\\\\\" Лудогорци
Бахрие Кадир Мехмед ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Боян
Бедиха Мустафа Мухарем ЦДГ №2 с. Ясеновец, обл. Разград
Бехчие Юмер Билял ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Радост\\\\\\\\\\\\\\\" с.Острово
Билгие Мустафова Мехмедова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Тушовица
Бонка Петкова Коцева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Боряна Иванова Тодорова ЦДГ №1 \\\\\\\\\\\\\\\"Здравец\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат
Боянка Коева Банева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Валентина Атанасова Рачева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Валентина Димитрова Димчева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Валентина Маркова Жечева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Валентина Петрова Колева ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Валентина Петрова Стоянова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Василка Михайлова Климова ПГЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Кл.А.Тимирязов\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Величка Димова Петкова ОДЗ №11 \\\\\\\\\\\\\\\"Детски свят\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Величка Матева Дацева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Венера Василева Попова ОДЗ №12 \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Венета Станчева Илиева ЦДГ №5 \\\\\\\\\\\\\\\"Слънце\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Веселина Иванова Ангелова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Веселец
Веселина Стефанова Русева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Шестте ястребинчета\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Веска Янкова Върбева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Ловец
Вилдан Камбер Солак ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Севар
Виолета Ангелова Михова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Виолета Генчева Димитрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Виолета Йорданова Дешкова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Осми март\\\\\\\\\\\\\\\" Яким Груево
Виолина Миткова Йорданова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Галя Василева Великова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Оброчище
Ганка Атанасова Недкова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Незабравка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Геновева Василева Мирчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Лъвино
Гинка Жечева Данчева ЦДГ с. Друмево
Гюлбие Хюсеин Хюсеин ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Раковски
Гюлвер Акгюнова Ибрямова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Гюлсер Мухарям Вели ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Веселец
Гюлсинем Хамди Незир ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Гюлфие Шабанова Адем ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънце\\\\\\\\\\\\\\\" Станянци
Даниела Енчева Кръстева ЦДГ №30 \\\\\\\\\\\\\\\"Космонавт\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Даниела Миленова Кънчева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Даниела Митева Ганева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Дарина Василева Иванова ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Дарина Димитрова Андреева ЦДГ №14 \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Даринка Енчева Янева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Знаме на мира\\\\\\\\\\\\\\\" Борци
Денка Георгиева Енчева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Денка Здравкова Стоянова ОДЗ №24 \\\\\\\\\\\\\\\"Иглика\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Диана Иванова Каракушева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Мечо Пух\\\\\\\\\\\\\\\" №3 Исперих
Димитринка Каменова Петрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Осми март\\\\\\\\\\\\\\\" Дянково
Димитричка Петрова Добрева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Девня
Димка Христова Теленикова СДГ №22 \\\\\\\\\\\\\\\"Горска приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Дияна Иванова Неделчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат
Дияна Русева Гугева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Душка Иванова Петрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Юпер\\\\\\\\\\\\\\\"  Юпер
Елена Ангелова Дочева ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Елица Тодорова Вълчева ЦДГ №8 \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Елка Михалева Димитрова ЦДГ №1 \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Емине Ахмедова Мустафова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Миша\\\\\\\\\\\\\\\" Конево
Ергюлер Мехмед Али ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Севар
Жулиета Павлова Василева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Зекие Мехмедова Реджебова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Мир\\\\\\\\\\\\\\\" Маломир
Златка Левтерова Дурлева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Зюлейха Алиева Мустафа ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Тушовица
Иваничка Христова Неделчева ЦДГ №2 с. Ясеновец, обл. Разград
Иванка Георгиева Борисова ОДЗ №10 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Иванка Георгиева Николова ЦДГ №14 \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Иванка Иванова Кирилова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Иванка Колева Димитрова ОДЗ №36 \\\\\\\\\\\\\\\"Ран Босилек\\\\\\\\\\\\\\\" Тополи
Иванка Пенчева Кожухарова ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Ивелина Неделчева Христова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Ивелина Славчева Иванова ОДЗ №8 \\\\\\\\\\\\\\\"Лястовичка\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Ивелина Стоилова Стайкова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Мечо Пух\\\\\\\\\\\\\\\" №3 Исперих
Ивета Димитрова Найденова ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Илдъз Еюбова Бошнакова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Илияна Христова Вълнаева - Станчева ЦДГ №8 \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Ирина Маркова Игнатова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Незабравка\\\\\\\\\\\\\\\" №5 Разград
Искра Борисова Ралчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Йовка Железова Европова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Йонка Николаева Капралова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Йорданка Александрова Овчарова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат
Йорданка Велчева Христова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Брестовене
Йорданка Георгиева Проданова ОДЗ №36 \\\\\\\\\\\\\\\"Ран Босилек\\\\\\\\\\\\\\\" Тополи
Йорданка Димитрова Гатева ЦДГ №2 \\\\\\\\\\\\\\\"Лудогорче\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Йорданка Иванова Василева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Тушовица
Кадрие Кадир Басри ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Радост\\\\\\\\\\\\\\\" с.Острово
Калина Русева Коева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Кателина Петкова Златева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Кирилка Евгениева Цонева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Красимира Маринова Маринова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Красимира Михайлова Великова ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Красимира Николаева Милева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Кремена Василева Василева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Кръстинка Желева Николова ЦДГ №5 \\\\\\\\\\\\\\\"Слънце\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Лиляна Великова Златанова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Магдалена Ангелова Димова СДГ №22 \\\\\\\\\\\\\\\"Горска приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Майзер Мюзекяева Велиева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" №3 Тервел
Маргарита Василева Банчева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Маргарита Велева Чопакова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Веселие\\\\\\\\\\\\\\\" Лозница
Маргарита Йорданова Иванова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" №3 Тервел
Маргарита Тодорова Митева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Мариела Ганчева Димитрова ЦДГ №6 \\\\\\\\\\\\\\\"Шестте ястребинчета\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Мария Жечева Пенева ЦДГ №12 \\\\\\\\\\\\\\\"Пинокио\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Марияна Атанасова Илиева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Осми март\\\\\\\\\\\\\\\" Звънарци
Марияна Василева Стефанова ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Марияна Димитрова Милева ЦДГ №5 \\\\\\\\\\\\\\\"Латинка\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Марияна Димитрова Тупарова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Марияна Светлозарова Рангелова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Миглена Георгиева Владимирова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Девня
Мика Рачева Проданова ЦДГ №30 \\\\\\\\\\\\\\\"Космонавт\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Милена Върбанова Минкова ЦДГ №2 \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Раковски
Милка Станева Койчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат
Минка Драганова Иванова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Веселие\\\\\\\\\\\\\\\" Лозница
Минка Николова Димитрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"М. Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" с. Киченица
Незабравка Стоянова Дякова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\"Бисерци
Несрин Исмет Мустафа ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Нехире Мехмед Ибрямова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Николинка Иванова Йорданова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Нина Колева Георгиева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Нуртен Осман Ахмед ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Прелез
Нуртен Сали Кямил ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Веселец
Нюлфер Джевдетова Шабанова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Кокиче\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла река
Павлина Йорданова Георгиева ЦДГ №14 \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Павлина Филчева Мирчева ЦДГ №1 \\\\\\\\\\\\\\\"Китка\\\\\\\\\\\\\\\" Нови пазар
Павлинка Василева Маринова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Миша\\\\\\\\\\\\\\\" Конево
Параскева Димова Добрева ОДЗ №10 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Пенка Недкова Крумова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Первин Зюхтиева Фейзиева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Бисерци
Петя Василева Бонева ЦДГ №7 \\\\\\\\\\\\\\\"Синчец\\\\\\\\\\\\\\\" Бургас
Петя Маринова Желязкова ОДЗ №36 \\\\\\\\\\\\\\\"Ран Босилек\\\\\\\\\\\\\\\" Тополи
Петя Неделчева Станева ЦДГ №6 \\\\\\\\\\\\\\\"Шестте ястребинчета\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Радка Генчева Малчева ЦДГ №5 \\\\\\\\\\\\\\\"Слънце\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Радка Станчева Спасова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Гълъбче\\\\\\\\\\\\\\\" Топчии
Решиде Мустафа Орцева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Веселие\\\\\\\\\\\\\\\" Лозница
Розка Желязкова Димитрова ОДЗ №12 \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Роланда Илиева Ибрахимова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Незабравка\\\\\\\\\\\\\\\" №5 Разград
Росица Атанасова Павлова ЦДГ №8 \\\\\\\\\\\\\\\"Христо Ботев\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Росица Великова Трифонова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Равно
Росица Димитрова Николова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Звездичка\\\\\\\\\\\\\\\" Априлово
Росица Здравкова Кирова ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Росица Йорданова Златанова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Росица Николаева Димитрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Росица Радева Кирилова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" с. Брестовене
Росица Стоянова Данова СОУ \\\\\\\\\\\\\\\"Васил Друмев\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Румяна Антонова Петрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Звънче\\\\\\\\\\\\\\\" №39 Варна
Румяна Стоянова Цанкова ЦДГ №1 \\\\\\\\\\\\\\\"Здравец\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат
Румянка Колева Атанасова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Ивански
Румянка Колева Минчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Рухие Реджебова Якубова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Знаме на мира\\\\\\\\\\\\\\\" Борци
Светла Ганева Василева ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Светла Димитрова Георгиева ЦДГ №11 \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Светла Стефанова Илиева ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Светла Стоянова Иванова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Пчелица\\\\\\\\\\\\\\\" Търговище
Себиле Ахмедова Капустрева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Младост\\\\\\\\\\\\\\\" Чернооково
Себиле Халил Селиман ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Радост\\\\\\\\\\\\\\\" с.Острово
Севдие Назимова Мехмедова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Кокиче\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла река
Сейде Осман Хатиб ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Радост\\\\\\\\\\\\\\\" с.Острово
Сибел Рамаданова Неджибова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Брестовене
Симеонка Лалева Тихова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Снежана Недева Иванова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детски свят\\\\\\\\\\\\\\\" Иваново
Снежана Паскова Вичева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Пролет\\\\\\\\\\\\\\\" Провадия
Снежана Стоянова Кирилова ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Снежанка Панталеева Неделчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Боян
Снежина Хараламбиева Никова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Русе
Соня Кирилова Пейкова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Изгрев
Станка Атанасова Янева ЦДГ №29 \\\\\\\\\\\\\\\"Любимка\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Станка Василева Аргирова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Менгишево
Стилиана Йорданова Димитрова ССДГ №29 \\\\\\\\\\\\\\\"Синчец\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Стоянка Георгиева Стоянова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Стоянка Драганова Драганова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Детелина\\\\\\\\\\\\\\\" Проф.Иширково
Стоянка Йонкова Гешева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Брестовене
Таня Станчева Попова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Любен Каравелов
Татяна Минева Иванова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Незабравка\\\\\\\\\\\\\\\" Голям Поровец
Теменужка Георгиева Господинова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Снежанка\\\\\\\\\\\\\\\" Каспичан
Теменужка Иванова Симеонова ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Тодорка Великова Маркова ЦДГ №29 \\\\\\\\\\\\\\\"Любимка\\\\\\\\\\\\\\\" Добрич
Тонка Янева Димитрова ОДЗ №11 \\\\\\\\\\\\\\\"Детски свят\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Тотка Кънчева Иванова ЦДГ №3 \\\\\\\\\\\\\\\"Приказка\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Фатме Ибрямова Кафеджиева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Нова Бяла река
Фатме Мехмедова Бошнакова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Менгишево
Февзие Мейсуд Абтула ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" с. Тодор Икономово
Хафизе Хасан Исмаил ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Христина Димитрова Георгиева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Братя Грим\\\\\\\\\\\\\\\" №25 Шумен
Цвета Димитрова Стоянова ЦДГ №12 \\\\\\\\\\\\\\\"Пинокио\\\\\\\\\\\\\\\" Варна
Цветанка Василева Христова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Незабравка\\\\\\\\\\\\\\\" Голям Поровец
Цветелина Матова Петрова ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Ценка Георгиева Александрова ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Ценка Иванова Русева ЦДГ №4 \\\\\\\\\\\\\\\"Митко Палаузов\\\\\\\\\\\\\\\" Разград
Ценка Стефанова Генкова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Червената шапчица\\\\\\\\\\\\\\\" Брестовене
Цеца Ганчева Страшимирова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Шааде Басри Емин ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Слънчо\\\\\\\\\\\\\\\" Завет
Шемсие Алиева Неджибова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Кокиче\\\\\\\\\\\\\\\" Бяла река
Шермин Ахмед Сефер ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Славейче\\\\\\\\\\\\\\\" Върбица
Шермин Ахмедова Узунова - Якуб ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Щастливо детство\\\\\\\\\\\\\\\" Венец
Юлиана Маринова Димитрова ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Светулка\\\\\\\\\\\\\\\" №24 Шумен
Юлия Василева Калчева ЦДГ №1 \\\\\\\\\\\\\\\"Здравец\\\\\\\\\\\\\\\" Кубрат
Юлия Иванова Върбанова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Щурче\\\\\\\\\\\\\\\" Шумен
Юлияна Гергиева Славова ОДЗ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" Исперих
Янка Вълчева Дойчева ЦДГ \\\\\\\\\\\\\\\"Първи юни\\\\\\\\\\\\\\\" №3 Тервел


Свидетелствата за придобита професионално-квалификационна степен ще бъдат издадени след приключване на изпитната сесия в периода 1-15 декември.


Информация, че свидетелствата са изготвени, ще бъде изнесена в сайта на ДИПКУ: www.ittd.acad.bg


Свидетелствата ще се получават след представяне на лична карта, документ за внесена такса 20 лв. /в касата на ДИПКУ при получаването/ и 1 снимка с формат за лична карта. Ако получателят е друго лице – представя своята лична карта и копие от личната карта на придобилия ПКС.

На вниманието на кандидатите за трета професионално-квалификационна степен в област предучилищно възпитание!


ДИПКУ – Варна предлага следните теми за групови или индивидуални професионално-педагогически специализации в областта на предучилищното възпитание:


 Организация и управление на предучилищното образование;
 Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст;
 Идеи и перспективи на социалното и културно възпитание на децата – европейски модели и измерения ;
 Превенция на познавателното и социално изоставане на децата в детската градина;
 Предучилищно образование за ранно детско развитие;
 Модели за работа в мултикултурната детска градина;
 Социално-културни аспекти на детското речево развитие;
 Формиране на представи за величини и тяхното измерване в предучилищния период;
 Система за работа върху текстовите задачи в занятията по математика;
 Формиране на начална технологична култура у децата в образователно направление: „Конструктивно-технически и битови дейности”;
 Интеграция на музика с други образователни направления в детската градина;
 Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика;
 Чуждоезиково обучение чрез игри в предучилищна възраст.

В зависимост от интересите на кандидатите, могат да се договарят и други теми за специализации. Възможно е обучението да се провежда по места при минимален брой от 20 кандидати.


Очните занятия в ДИПКУ ще се провеждат в съботни и неделни дни.


Финансови условия: обща сума за обучението - 500 лв. /петстотин лева/. Тя се изплаща на две равни вноски в касата на Департамента или по банков път /І вноска – при зачисляването/. Специализантите, които не са от Варна, могат да ползват общежитието на ДИПКУ срещу 12.00 лв. на нощувка.Банкова сметка на ДИПКУ:
ШУ ДИПКУ – Варна
SG Експресбанк
Банков код / BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
Адрес:
Учебен отдел
ДИПКУ
Спирка “Почивка”
ВАРНА - 9010

Заявки се приемат на телефон 052/ 301-243, Д. Русева.

Архив с новини