Новини от ДИКПО


Линк за регистрация на кандидатите за ПКС:


Линк за регистрация на кандидатите за ПКС: https://goo.gl/forms/o9yiXLEVM9Uzd1r42

На база регистрирани кандидати, ДИКПО ще организира курсове по места и изпитни процедури по места. Регистриралите се кандидати ще получат информация за комплекта документи, който трябва да подадат; график за подготвителните курсове в ДИКПО и по места и график за провеждане на изпитните процедури в ДИКПО и по места.

ДИКПО ще приема документи за придобиване на професионално-квалификационни степени в периода 1 юни - 28 юли 2017 г. всеки делничен ден от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч. в Учебен отдел (каб. 31, ет. І).

Документите могат да бъдат подадени лично; чрез друго лице; по куриер или по пощата с обратна разписка.

За V ПКС могат да кандидатстват педагогически специалисти без наложено дисциплинарно наказание (по чл. 188, т.2 и 3 от КТ) и с най-малко две години педагогически стаж към момента на кандидатстване.

За ІV, ІІІ, ІІ и І ПКС могат да кандидатстват педагогически специалисти без наложено дисциплинарно наказание (по чл. 188, т.2 и 3 от КТ) и с най-малко 1 година педагогически стаж от придобиването на предходната ПКС до момента на кандидатстване.

За въпроси – Д. Русева, тел. 052/301-243, е-mail: uodikpo@shu.bg

Архив с новини