График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2017 г.


ОДОБРИЛ,
ДИРЕКТОР НА ДИКПО: ....................................

/проф. д-р С. Въчева/

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС
1. Управление на образованието 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
2. Теория на възпитанието, дидактика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
3. Психология 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
4. Начална училищна педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
5. Предучилищна педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
6. Специална педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
7. Български език и литература 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
8. Английски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
9. Немски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
10. Френски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
11. Руски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
12. Турски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
13. Испански език 07.10.2017
14. История 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
15. Философия 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
16. Музика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
17. Хореография 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
18. Изобразително изкуство 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
19. Физическо възпитание и спорт 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
20. Математика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
21. Информатика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
22. Биология 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
23. География 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
24. Химия 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
25. Физика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017
26. Професионална подготовка (Бит и технологии; ХВП; икономически дисциплини; лека промишленост; машиностроене; транспорт; горско дело; електротехника; строителство; туризъм и др.) 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017

Начален час - 09:00 часа

За допълнителна информация: Учебен отдел ; тел.: (052) 301 243