ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V/ІV ПКС В ДИКПО ВАРНА - 2017 г.


СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС Такса за обучение Линк за регистрация Курс №
1. Управление на образованието 10.04. и 1 ден неприсъствен 11.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/ui0hEflUjMPxLxoY2 022916
2. Теория на възпитанието, дидактика 13.04. и 1 ден неприсъствен 13.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/iXyimg9OTJHA1gCs2 014116
3. Психология (за учители по психология; училищни психолози; педагогически съветници) 18.04. и 1 ден неприсъствен 18.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/4A3PTdBc9Y8KItoi1 0112216
4. Начална училищна педагогика 12.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/CteiNcBNBAhqELTC3 0510316
4.1. Начална училищна педагогика 12.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/r7NYRdH9LUS7lDj33 0510416
5. Предучилищна педагогика 30.03.-31.03. 50 лв. https://goo.gl/forms/cHfIrXX58mnZ7E893 0414116
5.1. Предучилищна педагогика 03.04.-04.04. 50 лв. https://goo.gl/forms/dyaQePdm3dFl8hqF2 0414216
6. Специална педагогика 11.04. и 1 ден неприсъствен 11.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/6bm3LfgK5R2jKpct1 031616
7. Български език и литература 10.04. и 1 ден неприсъствен 10.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/Mfma8ROAdP1bocKU2 064116
8. Математика 01.06.-02.06. І гр. от 9 ч., ІІ гр. от 13 ч. и 1 ден неприсъствен 01.06.-02.06. І гр. от 9 ч., ІІ гр. от 13 ч. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/33eQSaxOGGCfdy6d2 150116
9. Информатика 01.06.-02.06. І гр. от 9 ч., ІІ гр. от 13 ч. и 1 ден неприсъствен 01.06.-02.06. І гр. от 9 ч., ІІ гр. от 13 ч. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/QIR4zhcIRqlR5pD83 165316
10. Химия 20.06. и 1 ден неприсъствен 21.06. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/YrHo76ixK9hoTzPa2 180716
11. Физика 08.04. и 1 ден неприсъствен 08.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/lKhd1mGeYaK9uhDV2 170116
12. Биология 11.04. и 1 ден неприсъствен 11.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/VBf6xhknc2jN9keu1 190716
13. Изобразително изкуство 13.04. от 12 ч. и 1 ден неприс. 13.04. от 12 ч. и 1 ден неприс. 50 лв. https://goo.gl/forms/NJLXKYcoSPKBxzz33 130416
14. Физическо възпитание и спорт 12.04. и 1 ден неприсъствен 12.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/38BRxtcg9iPHRNZs1 140216
15. Английски език 11.04. и 1 ден неприсъствен 11.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/aSXOEQtYhL1XJXRy1 071616
16. Френски език 11.04. и 1 ден неприсъствен 11.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/lIDrgFCgcdmggT6w2 090116
17. Немски език 10.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/TLj6hdUlH0ryuwC32 081116
17.1. Немски език 11.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/VihDPpH7OKrZsUHV2 081216
18. Руски език 11.04. от 10 ч. и 1 ден неприсъствен 11.04. от 10 ч. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/3MfTnsc1I1A7H7ZZ2 101616
19. Испански език 10.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/TLj6hdUlH0ryuwC32 081116
20. История 12.07.-13.07. 12.07.-13.07. 50 лв. https://goo.gl/forms/NzOi9nHBEFvLC8792 110316
21. Философия 12.07.-13.07. 12.07.-13.07. 50 лв. https://goo.gl/forms/NzOi9nHBEFvLC8792 110316
22. Музика 10.04. и 1 ден неприсъствен 10.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/yAoVGNVk04rCwCdu1 121016
23. Хореография
24. География 12.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/1KhIF4LRfnx8dIZj1 200116
24.1. География 13.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/IEhjz6owgOU4Impo2 200216
25. Професионална подготовка (Бит и технологии; ХВП; икономически дисц.; туризъм; лека промишл.; машиностроене; транспорт; горско дело; електротехника; строителство и др.) 11.04. и 1 ден неприсъствен 12.04. и 1 ден неприсъствен 50 лв. https://goo.gl/forms/M5gbg0aZtCc8CPbM2
https://goo.gl/forms/Xa8iCrWBe5cqXBw12
221216
V ПКС
220216
ІV ПКС

Начален час за курсовете: 9.00

Забележка: Всички подготвителни курсове са с хорариум 16 акад. часа, 1 кредит. След завършването на курса участниците получават удостоверение, отговарящо на чл. 58 (1), т. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН, което прилагат към комплекта документи за придобиване на V/ІV ПКС.

Кандидатите извън Варна, за които курсовете са през месец юни, могат да подадат комплекта документи в деня на курса.


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА V/ІV ПКС ПО МЕСТА - 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС ІV ПКС Място на провеждане Такса за обучение Линк за регистрация Курс №
1. Начална училищна педагогика 29.04. и 1 ден неприсъствен 29.04. и 1 ден неприсъствен гр. Силистра 55 лв. https://goo.gl/forms/ihwsZsm1PaXRgZkp2 0510116
2. Предучилищна педагогика 01.04. и 1 ден неприсъствен 01.04. и 1 ден неприсъствен гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/7e0VPlU557ZoTiNl1 0414016
3. Предучилищна педагогика 27.03. и 1 ден неприсъствен 27.03. и 1 ден неприсъствен гр. Добрич - Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/qpAxaHviXWEzJa2u2 0414516
4. Начална училищна педагогика 28.04. и 1 ден неприсъствен 28.04. и 1 ден неприсъствен гр. Айтос 55 лв. https://goo.gl/forms/dNupJkANJ4ly7AXv2 0510916
5. Начална училищна педагогика 13.05. и 1 ден неприсъствен 13.05. и 1 ден неприсъствен гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/pRGX9oze1v09afHS2 0510816
6. Начална училищна педагогика 03.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен 03.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/XxsLB1JbPAZfmAdN2 0511016
7. Начална училищна педагогика 05.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен 05.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/dJDqAGd6u8pZomVx1 0510716
8. Начална училищна педагогика 06.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен 06.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Добрич - Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/uijQPZ1vI6A2ofi53 0510516
9. Предучилищна педагогика 18.04. от 8.30 ч. и 1 ден неприсъствен 18.04. от 8.30 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/UfOq87WVTPwxtD7C3 0414916
10. Предучилищна педагогика 20.04. от 8.30 ч. и 1 ден неприсъствен 20.04. от 8.30 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/KCS4x4cos6Bvxdmw1 0415416
11. Предучилищна педагогика 27.04. и 1 ден неприсъствен 27.04. и 1 ден неприсъствен гр. Бургас 55 лв. https://goo.gl/forms/jAeTocTF9P0wRqvQ2 0415516
12. Предучилищна педагогика 28.04. и 1 ден неприсъствен 28.04. и 1 ден неприсъствен гр. Айтос 55 лв. https://goo.gl/forms/2SuRar25tvjeleZ63 0415816
13. Предучилищна педагогика 30.04. и 1 ден неприсъствен 30.04. и 1 ден неприсъствен гр. Плевен 55 лв. https://goo.gl/forms/aGdK3wyq9I4v5F1e2 0415616
14. Английски език 29.04. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен 29.04. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/bWWUD3WwdTY1M6lp2 071716
15. Английски език 03.06. и 1 ден неприсъствен 03.06. и 1 ден неприсъствен гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/KqwVSJiCHC1e941t1 071816
16. Математика 09.05. и 1 ден неприсъствен 09.05. и 1 ден неприсъствен гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/mwkS0a1AXCo7wXvC2 152116
17. Информатика 09.05. и 1 ден неприсъствен 09.05. и 1 ден неприсъствен гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/ENkAQ1UZCmA5F5sc2 166216
18. Музика 28.04. и 1 ден неприсъствен 28.04. и 1 ден неприсъствен гр. Айтос 55 лв. https://goo.gl/forms/8yTtsgkJJRGAWVT92 121116
19. Музика 13.05. и 1 ден неприсъствен 13.05. и 1 ден неприсъствен гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/TTQLwkLLzCDG8rqg2 121216
20. Музика 03.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен 03.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/4M7sLsrOtmTPHfZd2 121316
21. Музика 06.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен 06.06. от 9 ч. и 1 ден неприсъствен гр. Добрич - Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/YUVsfzBWBXF8t6Dt1 121416

Забележка: След определяне на дати за курс по места, информацията ще бъде публикувана в горната таблица.Подготвителните курсове по места са с хорариум 16 акад. часа (8 акад. ч. присъствено, 8 акад. ч. неприсъствено), 1 кредит, такса 55 лв.

Таксата за обучение за курсове в ДИКПО може да бъде внесена в касата на ДИКПО най-късно в първия ден на курса преди началото му или по банковата сметка на ДИКПО до 5 дни преди началото на курса; за курсове в съботен ден в ДИКПО и за курсове по места - таксата се внася по банков път до 5 дни преди началото на курса.

Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

За основание да се впише: Курс № .....................
Документът за внесена такса се представя в началото на курса.

Кандидатите за курсове по места ще бъдат уведомени по e-mail до 3 дни преди началото на курса за точното място на провеждане /учебното заведение/.

За курсовете в ДИКПО:
Курсисти от други селища могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.
Членове на семейството на курсиста могат да ползват нощувка на цена 12 лв.
Телефон за резервация на нощувки в хостела: 052/301-228
В закусвалнята на ДИКПО се предлага храна на достъпни цени.

Срок за подаване документите за придобиване на ПКС - от 1 юни до 28 юли 2017 г. - лично или чрез друго лице в Учебен отдел на ДИКПО в делнични дни от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.; по куриер или по пощата с обратна разписка. Документи за придобиване на ПКС и указания има в сайта на ДИКПО, рубрика ПКС, подрубрика Документи за кандидатстване.


За въпроси относно подаването на документи за придобиване на ПКС – Д. Русева, тел. 052/301-243.

Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС в ДИКПО

Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС - осигуряват изисквания от кандидатите за І/ІІ ПКС минимален брой кредити съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Квалификационен курс на тема "Методика на диагностичното изследване в училище", предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. д-р Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването - цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи - наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане - 10.03.-11.03.2017 г. от 9 ч. и 2 дни неприсъствено.
Хорариум - 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 2.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.03.2016 г.:
- всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/IrX1AjVwt4UKuhBN2
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0111616"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на диагностичното изследване в училище", предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. д-р Николай Колишев.

Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане - 20.05.-21.05.2017 г. от 9 ч. и 2 дни неприсъствено.
Хорариум - 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 2.
Място на провеждане - гр. Сливен.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.03.2016 г.:
- всеки участник да попълни заявка чрез линка:
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG220
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0113316"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на иновационното изследване в училище", предназначен за кандидати за І ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. д-р Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването - цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи - наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане - 16.05.-18.05.2017 г. от 9 ч. и 2 дни неприсъствено.
Хорариум - 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 3.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.05.2016 г.:
- всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/EjG80vKnNUNBcdMh2
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0111716"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лице за контакт - Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg