Финансово-счетоводен отдел

Зам.-гл. счетоводител: Красимира Качакова
тел.:(+359 52) 301 229
кабинет: 29 - I ет.
e-mail: k.kachakova@shu.bg
Счетоводители: Атанаска Митрова, Милка Няголова
тел.:(+359 52) 301 239
кабинет: 26 - I ет.
e-mail: fsodikpo@shu.bg
Касиер: Йорданка Ангелова
тел.:(+359 52) 301 241 вътр. 106
кабинет: 30 - I ет.
e-mail: fsodikpo@shu.bg