Катедри

 

Науки за образованието

Ръководител катедра: доц. д-р Таня Иванова Вълкова

Специалност Преподавателски състав Кабинет
Родноезиково и литературно образование 38-Iет.
Български език и литература проф. дфн Антоанета Петрова Алипиева 43-IIет.
Немски език доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова 69-IIIет.
Френски език доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова 62-IIIет.
Музика доц. д-р Севдалина Илиева Димитрова 82-IVет.
Математика и информатика ас. Севдалина Маринова Георгиева 69-IIIет.
Информатика гл. ас. д-р Елена Колева Ковачева 62-IIIет.
Техника, технологии доц. д-р Нели Стойчева Димитрова 43-IIет.
Обща педагогика проф. дпн Николай Стоянов Колишев
гл.ас.д-р Илиян Стефанов Ризов
гл.ас. д-р Мариана Иванова Минчева
83-IVет.
85-IVет.
85-IVет.
Начална училищна педагогика доц. д-р Таня Иванова Вълкова 83-IVет.
Предучилищна педагогика хон. ас. Иванка Стоянова Павлова 82-IVет.