Учебен отдел

Отговорник на учебен отдел: Гл. специалист І степен Даринка Русева
тел.:(+359 52) 301 243
кабинет: 31 - I ет.
e-mail: uodikpo@shu.bg
Гл. специалист ІІ степен: Илка Милушева
тел.:(+359 52) 301 243
кабинет: 31 - I ет.
e-mail: i.milusheva@shu.bg
Ст. специалист ІІI степен: Виолета Молдованска
тел.:(+359 52) 301 243
кабинет: 31 - I ет.
e-mail: v.moldovanska@shu.bg